Dimecres 23 de febrer de 2022 s’ha constituït Mesa General d’Universitats Públiques. Aquesta mesa representa una fita històrica per al personal de les universitats públiques valencianes i per a STEPV significa l’assoliment d’una de les seues reivindicacions de sempre, perquè permetrà negociar les condicions del professorat laboral, competència de la Generalitat, com també d’altres assumptes d’interés com retribucions addicionals del PDI, convocatòries de recerca de la Generalitat, i homogeneïtzar les condicions laborals en les 5 universitats valencianes, la qual cosa no és incompatible amb l’autonomia universitària.

Però les expectatives s’han refredat una miqueta quan no s’ha arribat a un acord sobre com s’hi arriba a un acord. Açò, que pot semblar paradòxic, té la seua importància perquè la part social (els sindicats) considerem que és una negociació a dues bandes, treballadores i treballadors representats pels sindicats, i administració representada per la Conselleria i les universitats. En canvi, la Conselleria considera que es tracta d’una negociació a tres bandes i vol reservar-se el dret a vet.

L’agenda sindical

Sense acord en allò que és més bàsic, la implantació dels contractes de substitució, el tema més urgent per a la Conselleria, ha quedat ajornat. Aquests contractes venen del Conveni Col·lectiu que mai no es va signar, i STEPV considera que tenen molt de sentit en el context de l’acord global del conveni, però fora d’eixe marc caldrà estudiar amb detall en quines condicions es vol implantar.

També han quedat ajornats els temes de l’agenda d’STEPV, com ara l’extensió de tots els complements (triennis, quinquennis i sexennis) al professorat ajudant, ajudant doctor i associat; la creació d’una carrera professional del PDI; l’homogeneïtzació de les escales universitàries del PAS, l’estabilització del personal laboral temporal que ocupa llocs de treball estructural, la millora de les condicions del professorat associat amb el reconeixement de totes les tasques que desenvolupen, i l’aportació per part de la Generalitat de les quotes patronals de contractes de formació de personal investigador o d’atracció de talent -com ja es fa al País Basc-, entre altres reivindicacions.

El Conveni Col·lectiu

STEPV va demanar a la Secretaria Autonòmica d’Universitats i Investigació, que presideix la Mesa, que concretara el pla del Govern valencià per fer possible el Conveni col·lectiu, perquè en diverses ocasions havia fet referència al treball que estan fent. Sense molt de detall, ens va explicar que la línia principal és que la LOSU autoritze expressament l’aplicació del conveni.

Açò significa dues coses, que la implementació del conveni no és propera, i que irònicament el destí del Conveni que necessitem queda lligat al d’una Llei que, o canvia molt, o no volem.

Següent reunió

Caldrà esperar, doncs. A principis de març es tornarà a reunir la mesa i confiem que resoldrem les qüestions tècniques, perquè hi ha molt de treball per fer i moltes ganes de fer-lo.