Des de STEPV vam sol·licitar al Comité de Seguretat i Salut (CSS) de la UPV que publicara els nombres de casos COVID que s’estaven donant a la UPV. La presidenta ens va confirmar que si era viable i possible, per la protecció de dades, ho intentaria.

Finalment, en l’última reunió del CSS se’ns va confirmar, amb l’ajuda i la informació que proporciona el Servei Integrat de Prevenció i Salut Laboral, se’ns va confirmar que s’habilitarà una web per a publicar els casos de COVID-19 entre el PAS i el PDI constatats des de setembre de 2020 (data del registre sistematitzat).

La informació sobre l’estudiantat no és possible perquè Sanitat només proporciona dades relacionades amb treballadors.

Agraïm l’atenció a la nostra sol·licitud, i la informació que a partir d’ara tot el personal de la UPV podrà consultar.

Seguimiento COVID-19 en la UPV