Es desbloquegen les qüestions retributives del conveni col·lectiu mitjançant la modificació del Decret 174/2002, de 15 d’octubre, del Govern Valencià, sobre Règim i Retribucions del Personal Docent i Investigador Contractat Laboral de les Universitats Públiques Valencianes i sobre Retribucions Addicionals del Professorat Universitari, que suposa la revalorització del 9,45% de les retribucions pactades en 2019. Malgrat açò queden alguns temes importants pendents, com ara els triennis per al professorat substitut i els sexennis per a tot el personal docent i investigador.

Ara s’informarà el Consell Valencià d’Universitats i s’iniciarà el procediment per tramitar la modificació del decret, però cal reprendre les negociacions de seguida per aconseguir la resta de millores. STEPV no renuncia a l’aplicació de tots els complements retributius a tot el professorat laboral, amb independència de la seua categoria professional.

Quant pugen els salaris

L’increment salarial del professorat laboral anirà des del 5,8% que s’aplica al professorat contractat doctor, fins a quasi el 40% que s’aplica al professorat associat, el qual també rebrà un complement per antiguitat (triennis).

Altres figures com el professorat ajudant doctor voran una pujada del 9,3%, el professorat col·laborador d’un 6% i el personal ajudant del 14,2%.

L’acord inclou que els efectes econòmics s’apliquen des de l’1 de gener de 2023

Continuarem informant.