Permetre que des de l’anonimat i sense cap tipus de filtre ni responsabilitat l’estudiantat expresse les seues opinions dins de l’enquesta d’avaluació de la docència, no ha sigut una bona idea.

Més enllà de la intenció de millora de la nostra qualitat docent, donar carta blanca perquè el grup més immadur de l’estudiantat utilitze aquesta eina per a les seues “vendettes” personals, insultar, clavar-se amb l’aspecte físic del professorat, fer bullying, fer-se el graciós, faltar o deformar la veritat, i enviar aquests comentaris al professorat és un despropòsit.

La Universitat és responsable de la salut mental i física del seu professorat, i ha de proporcionar un entorn de treball segur, i resulta evident que ha fallat.

STEPV ha tingut una reunió d’urgència amb els responsables de l’equip rectoral per abordar aquest tema. La vicerectora d’Estudis i el vicerector d’Estudiants ens han atès i s’han compromès a,

• eliminar els comentaris i refer els informes d’aquest curs, desactivant l’enquesta mentre es fa.

• no activar la casella dels comentaris fins que tinguen garanties de que no es puga fer un mal ús amb impunitat.

Aquestes ens semblen mesures adequades davant la situació que ha provocat no haver previst el problema que se’ns venia damunt. Tot i això, mesures de mínims, el mal ja està fet.