Capítol 1: El torn lliure de l’OPO 2021 i el Fòrum de diàleg per a l’estabilització del personal d’investigació

El gran canvi de l’administració és no canviar res, sobretot en la política de recursos humans del PAS.

La mesa de PAS i PI ha abordat la primera gran negociació de la legislatura aquest dia 17 de novembre:  l’Oferta Pública d’Ocupació (OPO) i la modificació de la Relació de Llocs de Treball (RLT) del PAS, amb un resultat molt decebedor.

L’administració ha demostrat un gran desconeixement de la llei durant la negociació, ha jugat a esquivar preguntes que hem hagut de formular-li de bell nou en diverses ocasions, i anava improvisant a falta de criteri.

El torn lliure de l’OPO inclou un nou procés d’estabilització (derivat de l’Icetazo) d’11 llocs de treball, i una oferta de 2 places derivades de les sentències judicials que han reconegut el frau de llei per concatenació de contractes d’obra i servei.

Pel que fa a la taxa de reposició, la tàctica és incloure només els llocs d’escala baixa ocupats per personal interí, i que per tant, ja estan pressupostats enguany i no increment en res el pressupost de gastos.

L’administració encara no s’ha pronunciat sobre la destinació de la dotació econòmica dels llocs que han quedat lliures a conseqüència de les 22 jubilacions de l’any 2020. STEPV sospita que aquest silenci oculta una creació de llocs a la carta per a personal afí.

El personal laboral temporal que ocupa llocs estructurals no entra en aquesta OPO, haurà de conformar-se amb la creació d’un Fòrum de diàleg per a l’estabilització del personal d’investigació, un òrgan buit amb un nom molt cool. L’administració té un calendari, però ignora la seua composició i les seues funcions.

Capítol 2: La promoció interna

La promoció interna no respon a necessitats reals de la Universitat

L’administració crea places sense solta ni volta per a la promoció interna. Pensem que el dret a la promoció s’ha de garantir, però l’administració ha de tenir primer trellat i després criteri, en lloc d’inventar-se places de dubtosa necessitat que dilapida part del pressupost de la UPV:

  • D’una banda, l’administració aplica un acord, que encaixa molt difícilment amb la legislació actual, i no l’aplica a tots els col·lectius. Tanmateix, no considera el dret de promoció al grup B, que la disposició addicional segona de l’EBEP reconeix des de 2007, i deixa amb un pam de nas a les persones de la UPV que s’hi podrien presentar.
  • D’altra banda, l’administració crea places per a la promoció al subgrup A2, però no sap en quines unitats les adscriuran ni quines seran les funcions. És un despropòsit malbaratar part del pressupost de la Universitat en la creació de places sense haver-ne estudiat la necessitat, mentre que no es reforça la plantilla en serveis on la situació és desesperant.
  • Per si no fos prou, el personal d’Oficial d’Esports (C1 17-E019) que vulga promocionar haurà de competir, com en “Los juegos del hambre”, per un lloc d’Especialista Tècnic en Instal·lacions Esportives (C1 19-E023) amb l’habitual temari esgarrifós.

STEPV ha insistit que aquest lloc s’hauria de cobrir per concurs, però el director d’àrea de RH, que tan bé li va anar en el passat quan des d’un lloc de Tècnic en I+D+I (en l’antic CTT) va heretar el lloc de cap de secció de Nòmines , diu que no seria legal perquè són dues categories professionals diferents.

Per contra, com veurem en el capítol següent, hi haurà persones que podran accedir a un lloc de Cap de Secció (A1/A2 26-E046) des d’un lloc A2 20-E026, per exemple, sense promoció, només amb un concurs de mèrits.

Capítol 3: La modificació de l’RLT

Ens han dit que tenen tota la legislatura per a dur a terme les promeses electorals, però sí que tenen pressa a col·locar els seus afins… perquè no els passe com a l’anterior gerent

Un any més, l’administració continua amb la política del remer/a incompetent en proposar una modificació de l’RLT clarament continuista del govern anterior: més persones Caps i menys persones que remen.

La direcció de RH aposta per una promoció selectiva en places de millor remuneració,  de nivell 24 o superior, i tant és les funcions que tinguen si així poden pujar a algunes persones:

  • Comença el canvi de la forma de provisió de les places de Cap de Servei a la lliure designació amb la intenció de que aquest siga el sistema habitual, tot i que la llei diu que aquesta ha de ser una excepció justificada. D’aquesta manera, el rector amb la seua infinita saviesa podrà assenyalar amb el dit a les persones que el complaguen.
  • Comencen a Barrar les places de Cap de Secció perquè el personal A2 que no té titulació per ser A1, o no ha pogut promocionar, puga accedir-hi per concurs. Places barrades i comissions de servei a dit a partir del nivell 24 contribuiran a col·locar de manera selectiva als “bons”.
  • Els innecessaris llocs de treball de Cap de Servei i Cap de Secció en Transformació Digital que l’anterior gerent va crear, in extremis, es transformaran en innecessaris llocs de Cap de Servei i Cap de Secció del nou servei de Nòmines i Seguretat Social.

És a dir, la solució que l’administració ha pensat per alleugerar el servei de Recursos Humans, que està totalment col·lapsat i que provoca retards en tots els processos de selecció i provisió de llocs (oposicions, promocions internes, concursos, etc.) és dividir-lo en dos serveis, el de RH i el de Nòmines i Seguretat Social,  i dotar aquest últim amb places de cap.

  • També intenten Modificar l’adscripció d’algunes places, amb persones titulars, sense atendre al procediment legal, això significa que una persona pot canviar de servei sense cap necessitat de concursar, si l’adminsitració vol, perquè pot emportar-se la plaça amb ella.

Ha sigut desencoratjador veure com l’actual director d’àrea de RH, una persona que va acceptar promocionar mitjançant un procés que no s’acordava a la legalitat reprodueix aquell model per als seus afins.