Tots els sindicats presents en la mesa de negociació han rebutjat la modificació de la Relació de Llocs de Treball (RLT) que l’administració ha proposat, ja que continua adaptant requisits i adscripcions sense cap criteri.

En juliol, el gerent va prometre que no modificaria l’RLT sense haver establit primer uns criteris, però de nou sembla que promouen canvis que afavoreixen a persones concretes, i de nou es fa sense el suport de cap sindicat.

Normativa de Borses

Amb el pretext de les eleccions sindicals que tindran lloc en desembre, l’administració ha paralitzat la negociació de la nova normativa de borses de treball, i la posposa al mes de gener.

Mantenir la normativa de borses actual i, a més, no publicar les notes definitives del procés selectiu de personal administratiu, donarà lloc que s’haja de recórrer a la borsa de LABORA per a cobrir llocs vacants en comptes de la llista d’aprovats, com es va acordar.

La borsa de LABORA es va emprar davant d’una situació particular i de manera temporal, com queda reflectit en un acord entre administracions i sindicats, i hauria d’extingir-se en publicar definitivament les notes dels exercicis dels processos selectius en curs.

STEPV ha demanat modificar de manera parcial la normativa de borses i així mantenir l’acord, però l’administració ens enganya i es desdiu quan li sembla d’allò que acorda.

Altres assumptes

L’administració ha anunciat que pròximament negociarem les convocatòries d’estabilització que hauran de publicar-se abans del 31 de desembre, acordarem el barem que utilitzaran, i també l’Oferta Pública d’Ocupació de 2022.

STEPV ha demanat un norma comú per garantir el dret d’igualtat en les proves selectives de les persones en situació d’embaràs de risc o de part, tal com diu les nostres convocatòries.

S’ha parlat sobre les incoherències en la forma d’acreditar els coneixements de les llengües en distintes convocatòries, i de quan preveuen resoldre el concurs d’Auxiliar de Servei, però no s’ha concretat.

Respecte a la carrera professional, el nou vicegerent s’ha compromés a resoldre totes les sol·licituds pendents i els dubtes d’ací al pont d’octubre.

STEPV ha proposat un concurs perquè el personal tècnic de gestió puga accedir a les places amb requisit d’anglés (Tècnics de gestió acadèmica); al mateix temps, hem remarcat a l’administració que és inacceptable que no cobrisquen el lloc vacant de Tècnic de Laboratori a Gandia per a preparar les pràctiques de Ciències Ambientals, una vegada el curs acadèmic començat.

D’altra banda, hem volgut assabentar-nos sobre els programes de teletreball, el vicegerent està treballant en un model bàsic que puga fer-se extensiu a totes les unitats, però potser el tindrà enllestit per a final d’any. Mentrestant no pensa fer cap interpretació de la norma a favor de les persones treballadores.

STEPV no ha deixat passar l’ocasió de recriminar a l’administració del nomenament irregular del vicegerent en comissió de servei.

Malauradament en aquesta universitat res canvia, la gestió del rector Capilla és molt semblant a la del govern anterior