El rector ha decidit cobrir el lloc de Cap de servei de l’Oficina Econòmica de Recursos Humans, el que coneguem per “Nòmines i Seguretat Social”, sobre la base d’una necessitat urgent i inajornable, i en la qual concorren causes raonades d’interés públic.

Les persones que treballem a la UPV podem preguntar-nos si hi ha una necessitat urgent i inajornable en aquest lloc de treball o és que el gerent vol acabar de completar la seua colleta

A la UPV ja plou sobre mullat, i si l’interés públic és el que diga el rector és la goteta que pot fer vessar el got.

Què no és prioritari per a ell

El Capítol I dels pressupostos UPV és el destinat a pagar nòmines i altres retribucions al personal, i tenint en compte que està limitat per una disposició legal, l’equip rectoral té un pretext fàcil per atribuir-li tots els mals de la Universitat.

D’aquesta manera, el Capítol I seria responsable:

  •  Que no es contracte més professorat a temps complet malgrat una saturació molt alta.
  •  Que no es cobrisquen vacants i substitucions en consergeries, laboratoris, secretaries, biblioteques, etc.
  •  Que no es puga estabilitzar els llocs estructurals que ara passen pel Capítol VI.
  •  Que no es puga abordar les equiparacions i millores salarials que reclama el personal, com és el cas del personal informàtic, les reivindicacions dels quals semblaven justes al rector… en campanya.

Què és prioritari per a ell

Com les ironies de la vida, les ironies del Capítol I han permés al rector fer la seua:

  •  Incrementar les direccions d’àrea fins a 41, 12 més que en l’època del rector Mora, i que venen a costar més de 200.000€ anuals, bufandes i seguretat social a banda.
  •  Destinar més de 50.000 € per pagar una bufanda al PAS que ocupa direccions d’àrea i altres càrrecs, la majoria de les quals no integren funcions i responsabilitat extres i, a més, ja percep els complements que la llei preveu per al PAS (des de la productivitat a la carrera professional).
  •  Que el Gerent vaja formant el seu equipet de caps de servei i vicegerents triats a dit mitjançant adscripcions provisionals i comissions de serveis, amb el mateix modus operandi d’anteriors gerents.

Anunciem mobilitzacions

El rector s’està extralimitant amb la política de recursos humans, fent i desfent al seu antull, i per aquest motiu des de STEPV pensem que és hora de demostrar-li que rebutgem la seua manera de procedir.

STEPV iniciarà contactes amb la resta de sindicats de la UPV per organitzar mobilitzacions.

Continuarem informant.