El reconeixement acadèmic depén de la recerca publicada

 

SABIES QUE… l’opinió de la pràctica totalitat del professorat de les universitats públiques valencianes és que el reconeixement acadèmic depén majoritàriament de la recerca publicada

 Distribució percentual del grau d’acord amb “el reconeixement acadèmic es mesura majoritàriament en relació a la recerca publicada”.

SABIES QUE… l’excés de càrrega docent es percep per part del professorat de les universitats públiques valencianes com una dificultat per a desenvolupar la recerca

 Distribució percentual del grau d’acord amb “l’excessiva càrrega docent dificulta la dedicació a la recerca”.

 

Què opina STEPV-Iv al respecte?

Les polítiques estatals, autonòmiques i de les pròpies universitats, han acabat provocant entre el col·lectiu de professorat universitari, vocacional per principi, la percepció que la docència és un entrebanc per al seu desenvolupament professional.

Els problemes que s’associen a la docència, com la polarització en el nombre de crèdits a impartir (uns en fan molts mentre altres en fan molt pocs) o els constants canvis de plans d’estudi, no fan més que agreujar aquesta percepció.

D’altra banda, l’augment de la pressió sobre el professorat, que ha d’obtindre resultats en la recerca; ha de captar fons; gestionar i justificar els projectes; i publicar en revistes d’impacte, provoca un increment en la dedicació. El fet que el reconeixement acadèmic depenga quasi exclusivament d’aquesta activitat, contribueix que la resta de tasques es perceben com a dificultats.

Per tant, es fa evident que és necessari un canvi de rumb en les polítiques universitàries per garantir que es puga realitzar el servei públic de l’educació superior amb plenes garanties.

Per això, STEPV-Iv reivindica la necessitat de dignificar la docència, que és una de les funcions fonamentals que la LOU atorga a les universitats.

Aquestes dades han sigut extretes d’un informe elaborat per Eixam-Estudis Sociològics i STEPV-Iv amb una mostra de 1.206 enquestats entre el PDI de les Universitats públiques valencianes, obtinguda entre els mesos de juliol de 2015 a febrer de 2016, amb un nivell de confiança del 95,5% i un error assumit del ±2,65% .