Document

Escrit de STEPV-Iv al Vicegerent traslladant el malestar generat per
l’entrada en vigor del nou reglament regulador
de la gestió d’I+R+i i formació no reglada en la UPV
i la implantació de la plataforma GEA. Y la resposta rebuda

L’entrada en vigor del nou reglament regulador de la gestió d’I+R+i i formació no reglada en la UPV i la implantació de la plataforma GEA van generar queixes que STEPV-Iv va traslladar al Vicegerent per tal de cercar solucions.

El Vicegerent ens va detallar les accions següents, que va dur a terme per facilitar la implantació del reglament i la plataforma:

  • Publicació del reglament al BOUPV amb més de dos mesos d’antelació a l’entrada en vigor.
  • 8 reunions en diferents col·lectius d’usuaris.
  • Publicació de FAQs (respostes a qüestions freqüents) i ajuda contextual en la plataforma.
  • Habilitació d’un correu electrònic d’atenció personalitzada.

Malgrat aquestes accions seguim rebent queixes del personal que utilitza la plataforma GEA, la qual està dificultant agilitzar les tasques diàries d’aquest personal, per tant entenem que la formació rebuda ha estat insuficient i ineficient.

Per altra banda, STEPV-Iv qüestiona l’obligatorietat d’usar una aplicació de la qual no s’ha rebut formació de manera que ens fiquem a la vostra disposició per arreplegar les vostres queixes i suggeriments per a traslladar-los a la persona responsable.