Els canviants criteris d’acreditació no són cap garantia de promoció

 

SABIES QUE… el fet que els criteris per a acreditar-se canvien constantment es percep com un entrebanc per a la promoció del professorat

 Distribució percentual del grau d’acord amb “Els criteris per a promocionar es canvien contínuament, la qual cosa impossibilita la seua preparació”.

SABIES QUE… una gran majoria del professorat de les universitats públiques valencianes sap que acreditar-se no és cap garantia de promoció del professorat

 Distribució percentual del grau d’acord amb “Acreditar-se no és cap garantia de promoció”.

 

Què opina STEPV-Iv al respecte?

L’establiment d’uns criteris negociats i perdurables d’acreditació, és una de les reivindicacions de STEPV-Iv. En les darreres vagues, STEPV-Iv mai ha oblidat reclamar la derogació del decret d’acreditacions i la negociació d’un nou decret consensuat amb el professorat.

D’altra banda, la perversa taxa de reposició ha creat i segueix contribuint a fer un tap en les promocions del professorat que, tot i estar acreditat, veu impossibilitada la seua promoció.

A hores d’ara, en la Universitat Politècnica de València cal esperar fins a cinc anys des de l’acreditació fins a l’oposició, per no parlar del professorat ajudant doctor que tot i estar acreditat dintre del seu termini legal veu com en acabar el seu contracte no pot optar a la promoció i queda en els llimbs de la interinitat.

STEPV-Iv exigeix la fi de la taxa de reposició, mesura que, en lloc de cercar l’estalvi públic, cerca la deterioració dels serveis públics com a primer pas cap a la seua privatització.

En la UPV trobem afegit el problema d’una normativa d’ordenació acadèmica molt complexa que mesura aspectes bastant diferents als avaluats en les acreditacions, cosa que provoca que el professorat haja de multiplicar esforços per a acomplir tots els objectius. Per aquesta raó, STEPV-Iv demana la derogació de la NOA i la negociació real i amb participació dels treballadors i treballadores d’una nova NOA menys nociva.

Aquestes dades han sigut extretes d’un informe elaborat per Eixam-Estudis Sociològics i STEPV-Iv amb una mostra de 1.206 enquestats entre el PDI de les Universitats públiques valencianes, obtinguda entre els mesos de juliol de 2015 a febrer de 2016, amb un nivell de confiança del 95,5% i un error assumit del ±2,65% .