Benvolgudes companyes i Benvolguts companys,

 

Sóc Olaya Martínez Piera, des del mes de març de 2018 i fins d’ací a quatre anys vaig a ser una de les dues persones representats del PAS en consell de govern.

Vos he escrit a través del correu del sindicat al que pertany, perquè com a membre de consell de govern no tinc possibilitat d’obtenir correu electrònic per tal d’informar-vos de tot allò que ocorre a les sessions.

El primer consell al que he assistit fins ara va ser el dia 13 de març i a la pàgina web de la secretària general teniu tant l’ordre del dia:

http://www.upv.es/entidades/SG/infoweb/sg/info/513267normalv.html

http://www.upv.es/entidades/SG/infoweb/sg/info/U0773279.pdf

 

com els acords als que hem arribat a eixe consell:

http://www.upv.es/pls/wdoc/est_docu.accron?vanyo=2018&vfecha=20180313&vnip=&p_tiporeu=GD

En aquest  primer consell de govern vaig fer quatre consultes que crec que eren importants per a tot el col·lectiu:

  • En primer lloc vaig fer una reflexió al consell dient que el calendari laboral del PAS aquest any en mesa de negociació no havia pogut aprovar-se amb el dia 16 de març com a festiu UPV perquè el calendari acadèmic (aprovat pel consell de govern) l’havia acordat com a jornada lectiva,  amb el conseqüent perjudici per a una part important del PAS. El rector va dir que pren nota per a altres anys.

 

  • En segon lloc en el punt de l’ordre del dia sobre la modificació de la normativa de funcionament del pressupost, obligada per la modificació de la llei de contractes,  vaig consultar al gerent si s’anava a impartir formació a la plantilla sobre aquesta modificació i sobre la seua aplicació,  donada la preocupació que hi havia a la major part de la plantilla. La resposta va ser que ja s’havien fet sessions informatives als caps d’unitat administrativa, així com als Caps de Serveis, Directors de departaments, Centres i Instituts. També va dir que s’havia fet un vídeo informatiu i s’estava preparant un llista de preguntes freqüents.

 

Crec que després d’algunes intervencions allí mateix és va fer palés de la importància que té aquest tema i de la falta d’informació-formació per a posar-la en marxa, està clar que el govern central havia donat poc de temps, 4 mesos des de la publicació a l’entrada en vigor, però crec que les reunions es vàrem fer massa ajustades a la posada en vigor de la llei, això ha comportat un començament excessivament estressant per a una gran part de la plantilla i que segurament implicaran errades en la gestió donat els canvis de criteri dels primers dies, errades que evidentment no són imputables ni a les persones que els han comés ni a les companyes i companys del servei de gestió econòmica que han donat la informació tal qual l’anaven rebent elles i ells.

 

 

  • En tercer lloc es va consultar perquè encara hi havia molts llocs de treball i baixes de companyes i companys sense cobrir. La resposta va ser que la llei de pressupostos de l’Estat encara diu que es poden contractar o es poder fer nomenaments d’interins excepte en casos excepcionals i per cobrir necessitats urgents i inaplazables.

Allò que tinc prou clar és que no n’estic gens d’acord amb el criteris de necessitats urgents i inaplazables que empra l’administració. Tampoc crec que la resta d’administracions públiques funcionen tan restrictivament com la nostra, fiquem com exemple la Universitat de València o la mateixa Generalitat Valenciana.

 

  • En últim lloc vaig consultar sobre el premi de jubilació, aquí a la UPV com recordareu es va paralitzar tant el premi com l’incentiu a la jubilació al juliol de 2012, com a conseqüència del decret de retallades de Rajoy. Ara bé vaig consultar perquè els incentius es continuen pagant i el premi no.

També vaig consultar si es pagaria aquell personal que ja s’ha jubilat des de juliol de 2012,  donat que la UPV està fent una provisió als pressupostos que s’actualitza any rere any, tal i com ve recollit a l’auditoria d’acompliment que fa tots els anys la intervenció de la Generalitat Valenciana (podeu ver l’informe en l’intranet/gerència/Informes Auditoria Intervención General/informe de cumplimiento año 2016).  La resposta va ser que a hores d’ara no tenim la informació per a respondre, la Generalitat Valenciana ha de deixar de ficar als seus pressupostos la prohibició de pagar ajudes socials, i a eixe moment  s’estudiarà si la resta de legislació prohibeix el pagament als companys jubilats en anys anteriors.

 

 

 

Per a propers consells de governs teniu a la vostra disposició el meu correu electrònic perquè m’envieu aquelles consultes que considereu adients. A la pàgina web del secretari general teniu  la previsió del calendari previst per a l’any 2018:

 

http://www.upv.es/entidades/SG/infoweb/sg/info/U0770029.pdf

 

Moltes gràcies per la vostra atenció,

Olaya Martínez Piera

Representant del PAS en Consell de Govern