Mentres dure la pandèmia: millor per telèfon!

FATIMA: 673 93 81 32 (10197)
– VICENT: 649 60 63 61 (17046)
–  SERGI: 649 60 56 17 (19149)
És responsabilitat de tots i totes.

Protocol d'actuació COVID 19 Fes clic aquí

Actualitat UPV

Més notícies

La informació que necessites

Conciliació

Permisos, llicències, reducció de jornada

Salud laboral

Prevenció i salut laboral
Com gestionar

Convocatòries

Si treballes o vols treballar a la UPV, aquí tens totes les convocatòries

Calendari laboral i agenda de negociació

Jornades, vacances, assumptes propis, etc

Agenda

Els teus ulls i la teua veu

1310, 2021

Orden del día del Consejo de Gobierno de 14-10-2021

Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. Ratificación, si procede, de los acuerdos de la Comisión Permanente Aprobación, si procede, del III Plan de Igualdad UPV (2021-2024). Aprobación, si procede, de [...]

Més informació