Mentres dure la pandèmia: millor per telèfon!

FATIMA: 673 93 81 32 (10197)
– VICENT: 649 60 63 61 (17046)
És responsabilitat de tots i totes.

Protocol d'actuació COVID 19 Fes clic aquí

Actualitat UPV

501, 2023

Las bolsas después de los procesos de estabilización

Qué pasará con las bolsas después de los procesos de estabilización Según el acuerdo de la mesa de negociación, las convocatorias de estabilización que solo tengan fase de concurso formarán bolsas complementarias. Esto significa que serán bolsas que solo se [...]

1812, 2022

Orden del día Consejo Social 22/12/2022

Orden del día Consejo Social 22/12/2022 Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior (03/10/2022). Aprobación, si procede, del Presupuesto de la Universitat Politècnica de València para el ejercicio 2023. Aprobación, si procede, de [...]

Més notícies

La informació que necessites

Conciliació

Permisos, llicències, reducció de jornada

Teletreball

La guia completa del teletreball a la UPV

Convocatòries

Si treballes o vols treballar a la UPV, aquí tens totes les convocatòries

Salud laboral

Prevenció i salut laboral
Com gestionar

Calendari laboral i agenda de negociació

Jornades, vacances, assumptes propis, etc

Agenda

Els teus ulls i la teua veu

1812, 2022

Orden del día Consejo Social 22/12/2022

Orden del día Consejo Social 22/12/2022 Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior (03/10/2022). Aprobación, si procede, del Presupuesto de la Universitat Politècnica de València para el ejercicio 2023. Aprobación, si procede, de [...]

Més informació