gai50
escripotres_banner_
BANNER 11_NOA NUA_00000
BANNER 05_00000
BANNER 07_carreraprofesional_00000
BANNER 08_embarazada
BANNER 10_00000
BANNER 02_00000
BANNER 04b_00000
BANNER 03_00000
BANNER 01_00000
La creació del grup B en 2007 per l’EBEP com a grup de classificació dels cossos / escales i categories de funcionaris per als que s’exigeix ​​com a requisit d’accés la possessió de la titulació de «Tècnic superior en formació professional» no ha vingut acompanyada per una voluntat de desenvolupament del mateix a la UPV, malgrat les evidents reivindicacions de diferents col·lectius de la nostra universitat.
En STEPV veiem amb bons ulls els avenços que la Generalitat fa en aquesta matèria i volem aprofitar el moment per traslladar-los a la UPV. La Generalitat transformarà les places d’educador i educadora infantil (un grup rellevant a la UPV) en grup B, i estendrà el procés de transformació per a altres col·lectius com el personal delineant.
STEPV defensa la implantació d’aquest grup a la UPV, on moltes categories professionals podrien estar catalogades així.A més, fem una crida als membres d’aquests col·lectius a que contacten amb nosaltres ja que, en la pròxima negociació de l’OPO, STEPV insistirà en la creació de places de grup B i en la convocatòria de processos de promoció interna.

Que B! Contacta amb nosaltres si…

  • En la convocatòria de les proves selectives d’accés a la funció pública hagué d’exigir-se explícitament el requisit d’estar en possessió d’un títol de tècnic o tècnica de formació professional (o d’un equivalent si la convocatòria és antiga).
  • Estar en possessió d’aquest títol o d’un equivalent (la Conselleria homologa algunes de les titulacions de FP antigues als nous cicles formatius).
  • Si penses que teu lloc de treball cau en la categoria de Tècnic Superior en FP i tens el titol.
2801, 2020

Claustro 2019: Protestas, peticiones de dimisiones y balones fuera

enero 28th, 2020|Comentarios desactivados en Claustro 2019: Protestas, peticiones de dimisiones y balones fuera

La sesión del claustre de 5 de diciembre comenzó con una multitudinaria protesta del personal de la Universitat contra la decisión del rectorado de imponer un sistema de fichaje sin negociación previa. La protesta, que [...]

1612, 2019

Resumen de la mesa general de negociación 10/12/2019

diciembre 16th, 2019|Comentarios desactivados en Resumen de la mesa general de negociación 10/12/2019

La mesa negociadora general reunida el 10 de diciembre de 2019 a la sala de reuniones de la ETSI Informática, trató los asuntos siguientes: Distribución de fondos adicionales El acuerdo por la mejora de la [...]

2711, 2019

Resumen del consejo de gobierno de 17 de octubre y del consejo social del día 6 de noviembre

noviembre 27th, 2019|Comentarios desactivados en Resumen del consejo de gobierno de 17 de octubre y del consejo social del día 6 de noviembre

Mis compañeras Salomé y Silvia tuvieron que excusar su asistencia a la sesión del Consejo de Gobierno, por eso yo, Olaya os la cuento en primera persona Aprobación del Protocolo para implantar planes de autoprotección [...]

1811, 2019

Los salarios del Gerente, del Secretario General y de las Direcciones de Área

noviembre 18th, 2019|Comentarios desactivados en Los salarios del Gerente, del Secretario General y de las Direcciones de Área

El diario El mundo publicó el viernes 15 de noviembre la noticia que la Intervención de la Generalitat cuestiona la legalidad de los salarios que perciben el gerente, el secretario general y los/as directores/as de área de la UPV porque exceden en un [...]