La creació del grup B en 2007 per l’EBEP com a grup de classificació dels cossos / escales i categories de funcionaris per als que s’exigeix ​​com a requisit d’accés la possessió de la titulació de «Tècnic superior en formació professional» no ha vingut acompanyada per una voluntat de desenvolupament del mateix a la UPV, malgrat les evidents reivindicacions de diferents col·lectius de la nostra universitat.
En STEPV veiem amb bons ulls els avenços que la Generalitat fa en aquesta matèria i volem aprofitar el moment per traslladar-los a la UPV. La Generalitat transformarà les places d’educador i educadora infantil (un grup rellevant a la UPV) en grup B, i estendrà el procés de transformació per a altres col·lectius com el personal delineant.
STEPV defensa la implantació d’aquest grup a la UPV, on moltes categories professionals podrien estar catalogades així.A més, fem una crida als membres d’aquests col·lectius a que contacten amb nosaltres ja que, en la pròxima negociació de l’OPO, STEPV insistirà en la creació de places de grup B i en la convocatòria de processos de promoció interna.

Que B! Contacta amb nosaltres si…

  • En la convocatòria de les proves selectives d’accés a la funció pública hagué d’exigir-se explícitament el requisit d’estar en possessió d’un títol de tècnic o tècnica de formació professional (o d’un equivalent si la convocatòria és antiga).
  • Estar en possessió d’aquest títol o d’un equivalent (la Conselleria homologa algunes de les titulacions de FP antigues als nous cicles formatius).
  • Si penses que teu lloc de treball cau en la categoria de Tècnic Superior en FP i tens el titol.
610, 2020

Resumen de Consejo de Gobierno del 23 de julio y de Consejo Social del 29 de julio

octubre 6th, 2020|Comentarios desactivados en Resumen de Consejo de Gobierno del 23 de julio y de Consejo Social del 29 de julio

CONSEJO DE GOBIERNO Modificación del calendario académico Con motivo de la pandemia se ha tenido que hacer cambios en las pruebas de acceso a las universidades que ha llevado aparejados los cambios siguientes: Retrasar el [...]

907, 2020

El Consejo de Gobierno del 28 de mayo y el Consejo Social del 3 de junio de 2020

julio 9th, 2020|Comentarios desactivados en El Consejo de Gobierno del 28 de mayo y el Consejo Social del 3 de junio de 2020

CONSELL DE GOVERN Se acuerda la adscripción del área de conocimiento de Construcciones Arquitectónicas en el Departamento de Organización de Empresas. Presentan un informe que propone crear un área de conocimiento en un departamento para [...]

2505, 2020

Resumen del Consejo de Gobierno del día 23 y del Consejo Social del día 29 de abril

mayo 25th, 2020|Comentarios desactivados en Resumen del Consejo de Gobierno del día 23 y del Consejo Social del día 29 de abril

Consejo de Gobierno: Modificación de la normativa de creación de la Sede Electrónica. Es una adaptación de la normativa vigente en la Sede Electrónica de la Universidad, en cuanto a los aspectos organizativos y de [...]

1604, 2020

Consejo de Gobierno del día 27 de febrero y del Consejo Social del día 3 de marzo

abril 16th, 2020|Comentarios desactivados en Consejo de Gobierno del día 27 de febrero y del Consejo Social del día 3 de marzo

Consejo de Gobierno Convocatoria de elecciones a la defensoría universitaria Las personas integrantes del Claustro están convocadas de nuevo a votar una candidatura a la defensoría universitaria. Esto parece el día de la marmota, ya [...]