Estudi de les condicions
sociolaborals del PDI

Durant l’any 2016, STEPV va realitzar una enquesta entre el professorat de les 5 universitats públiques valencianes. La mostra inclou professorat de totes les categories professionals, edats i sexe.

En aquesta web pots trobar els titulars que STEPV va considerar més importants, però també pots descarregar l’informe complet.

Cómo son las tareas del PDI

Els qualificatius associats a les tasques del PDI   SABIES COM… qualifica el professorat de les universitats públiques valencianes les activitats docent, investigadora i gestora? Nota: L'elecció d'aquests adjectius qualificatius ha sigut feta pels mateixos [...]

La precariedad del profesorado asociado

Les universitats han convertit el professorat associat en mà d'obra barata   SABIES QUE… el professorat de les universitats públiques valencianes opina que la pitjor situació professional del PDI la pateix el professorat associat  Distribució [...]