Planificació preventiva 2021

Després de diverses i intenses reunions del Comité de Seguretat i Salut (CSS) de la UPV, finalment s’ha aprovat la planificació preventiva del 2021. Celebrem que aquesta planificació reculla gran part de les sol·licituds del personal delegat de prevenció. Inclou també moltes accions que van quedar pendents en 2020, a causa de la pandèmia, a [...]

2021-02-08T12:24:31+00:00

Alumnes a les biblioteques seguint les classes teòriques en línia

Sol·licitud de mesures preventives en les Biblioteques Tenint en compte els actuals nivells de contagi i la incidència acumulada en els entorns dels diferents campus de la UPV, el personal delegat de prevenció designat per STEPV ha sol·licitat: Que es limite/evite l'entrada dels alumnes a les biblioteques de la UPV per a seguir des d'allí [...]

2021-02-01T20:20:05+00:00

La increïble història de l’alerta 4

Finalment, davant la insistència per part de STEPV perquè es convoque la Mesa General de negociació, atés l’alerta sanitària de nivell 4, el president de la Mesa ens respon amb l’argument següent: No estem en alerta 4 perquè el govern valencià no ho ha decretat. Tant se val,  tampoc es va decretar mai l’alerta 3, ni [...]

2021-01-26T18:20:39+00:00

Sol·licitud de mesures preventives en Esports i Biblioteques

Tenint en compte els actuals nivells de contagi i incidència acumulada en els entorns dels diferents campus de la UPV, els delegats de prevenció designats per STEPV han sol·licitat: Que totes aquelles activitats esportives que es realitzen en ambients interiors siguen suspeses Que s'instal·len d'urgència, i de manera prioritària, mesuradors de CO₂ a les sales [...]

2021-01-15T11:33:15+00:00

Tot el personal delegat de prevenció demanen mesures a la UPV

Davant la situació sanitària extraordinària, i considerant els comunicats de la Generalitat Valenciana i les Autoritats sanitàries, totes les persones delegades de prevenció de la UPV sol·licitem mesures preventives extraordinàries que esperem que siguen ateses. Les persones delegades de prevenció per a PDI, PAS i PI, han presentat els escrits següents per a demanar l’adopció [...]

2021-01-12T11:10:37+00:00

Pots demanar 1 màscara FFP2 per torn de treball (o equivalent)

Qualsevol treballador o treballadora de la UPV podrà sol·licitar al SIPSL una màscara COVID-19 o FFP2 per a cada jornada de treball. El personal delegat de prevenció de STEPV ha analitzat la normativa sobre màscares i després d'assessorar-se’n ha sol·licitat, promogut i aconseguit el següent: que el SIPSL destine a personal tècnic perquè revise l'adquisició [...]

2020-11-24T11:26:53+00:00

El consell de govern rebutja establir criteris per a les substitucions o cobertures de vacants del PAS

En la sessió de 4 d’octubre, el Consell de Govern va rebutjar una proposta d'Olaya Martínez, representant del PAS: reconèixer la necessitat d’establir uns criteris objectius i transparents perquè en qualsevol centre, departament o servei es cobrisquen les baixes i vacants de la mateixa manera. La proposta només va comptar amb el suport de cinc [...]

2018-10-16T12:56:03+00:00

La UPV condemnada per discriminar a una embarassada

La UPV ha estat condemnada per vulnerar el principi d'igualtat entre dones i homes per discriminar a una dona embarassada al no contractar-la com a monitora de L'Escola d'Estiu. La companya, assessorada pels serveis jurídics de STEPV-Iv, ha guanyat el recurs que va presentar contra la Universitat, la qual haurà d'abonar-li [...]

2017-07-17T14:06:46+00:00