Concurs de mèrits escala administrativa

STEPV-Iv Informa: Vos remetem l'esborrany de la convocatòria de concurs per a la provisió de llocs de treball vacants del grup C, subgrup C1, sector d'administració general, escala d'administratiu. Descarrega'l aquí. Hem detectat que existeix alguna plaça vacant de nivell 21 que no ha eixit a concurs, així com almenys set places de nivell 22 [...]

2019-06-13T12:31:10+00:00

STEPV-Iv cel·lebra assemblees amb el personal tècnic de laboratori

Companyes i companys, com vos hem informat en correus i assemblees anteriors, pròximament s'ha de negociar amb l'administració la fórmula per al càlcul de l'assignació de personal tècnic de laboratori. La fórmula que s'usa actualment es basa únicament en els crèdits de pràctiques de laboratori i en coeficients d'experimentalitat. STEPV-Iv defensa des de l'inici que [...]

2019-06-13T12:31:10+00:00

Les borses de treball tornaran a funcionar en la UPV

La universitat politècnica de València fa una reinterpretació de la taxa de reposició que permetrà que les borses de treball tornen a funcionar. Com recordareu, des dels pressupostos de 2012, el govern central, dins de la seua política d’austeritat, va emprendre una croada per a reduir les plantilles de les administracions públiques impedint reposar [...]

2019-06-13T12:31:11+00:00

Referent al concurs de provisió d’Auxiliars de Serveis

Nou anys després de l’última convocatòria de concurs de trasllats d’Auxiliars de Serveis, el passat 31 d’agost, sense esperar si més no a la finalització del període vacacional, la universitat convocava concurs de provisió de llocs de treball vacants d’Auxiliars de Serveis només per als campus d’Alcoi i Gandia, deixant “sine die” la convocatòria per [...]

2019-06-13T12:31:12+00:00

Sobre els concursos i els temps de resolució

Ni tots els concursos són iguals ni els temps de resolució tampoc. Trau les teues pròpies conclusions del vídeo que hem elaborat amb una comparativa dels temps de resolució dels diferents processos de provisió de llocs de treball en la Universitat Politècnica de València. Veure el video

2019-06-13T12:31:12+00:00