La situació laboral del PDI és regular, pijor que la de fa uns anys, i amb una projecció de futur pessimista

 

SABIES QUE… més del 75% del professorat de les universitats públiques valencianes pensa que la seua situació laboral no és bona

 Distribució percentual segons la valoració de la situació general del professorat.

SABIES QUE… el professorat de les universitats públiques valencianes pensa que la situació ara és pitjor que en el passat, però millor que la del futur

 Distribució percentual segons la valoració de la percepció del passat per universitat de pertinença.

 Distribució percentual segons la valoració de les expectatives de futur per universitat de pertinença.

 

Què opina STEPV-Iv al respecte?

És alarmant que la percepció del docent universitari siga, majoritàriament, que la seua situació laboral actual és regular, mala o molt mala, i en qualsevol cas, pitjor que la de fa uns anys, i amb una projecció de futur pessimista.

Tal com mostren els resultats, el pessimisme s’ha instaurat entre el professorat de les universitats públiques valencianes, i en particular a la UPV, on el 64% del professorat pensa que la seua situació empitjorarà o empitjorarà molt, percentatge que es manifesta clarament superior respecte de la resta de les nostres universitats.

STEPV-Iv identifica dos agents principals que han contribuït a aquesta percepció. D’una banda, els governs estatals i autonòmic, que amb una política de retallades en educació (salaris i taxa de reposició) i en investigació (reducció dràstica del finançament), evidencien un clar menyspreu cap a la funció educativa i investigadora del sector públic. I de l’altra banda, els governs de les universitats, encabotats en implementar un suposat procés de convergència europea, a cost zero, a base de sobrecarregar de faena el professorat.

STEPV-Iv pensa que ara és temps de treballar tots junts per a revertir la situació, cadascú des de la seua posició. Fa falta un revulsiu que ens traga d’aquesta inèrcia, fer-li la volta a situació, i per això és necessari un consens entre tots els agents. Ara ens pertoca rectificar i corregir errors. És també moment d’unitat i lluita per a reivindicar un finançament just i suficient per a les universitats públiques, i unes condicions laborals dignes per a totes i tots nosaltres.

Aquestes dades han sigut extretes d’un informe elaborat per Eixam-Estudis Sociològics i STEPV-Iv amb una mostra de 1.206 enquestats entre el PDI de les Universitats públiques valencianes, obtinguda entre els mesos de juliol de 2015 a febrer de 2016, amb un nivell de confiança del 95,5% i un error assumit del ±2,65% .