Estimades companyes i estimats companys,

El dia  14 de gener va tenir lloc la segona edició de #CONVERSACIONES_CON_ANECA, aquesta vegada dedicada als “Criteris dels sexennis d’investigació“. Podeu veure la sessió completa en aquest enllaç  Us recomanem que busqueu la franja horària del vostre camp d’investigació i visualitzeu la sessió.

De tota manera, segons ha anunciat la Directora de l’ANECA, tota la informació aportada per les presidències dels diferents comités en aquest acte estarà disponible al web de l’ANECA, inclosos els barems que s’utilitzen per a homogeneïtzar l’aplicació dels criteris oficials i públics dins de cada comissió.

A continuació, us comentem breument la informació general més significativa.

Durant l’any 2021 es desenvoluparan els sexennis d’investigació, de transferència i docent. ANECA compta amb una nova seu electrònica que s’estrena per a la sol·licitud del sexenni d’investigació 2020 El Ple de l’ANECA que se celebrarà el dia 8 de febrer renovarà els membres dels diferents comités d’avaluació.

Pel que fa als criteris, com ja s’havia dit, enguany es mantenen els mateixos criteris per al sexenni d’investigació de l’any anterior (2019). Però, durant aquest 2021 es pretén revisar aquestos criteris, seguint les suggerències rebudes per part de la comunitat universitària i les que puguen arribar-hi. De fet, s’hi ha anunciat que la revisió de criteris es farà cada dos anys.

La principal novetat d’enguany és que es contemplen situacions especials que possibiliten la sol·licitud de la pròrroga de l’últim sexenni viu per un any. Es tracta dels casos de permís de maternitat i paternitat, excedència per cura de familiars (fills/filles menors o familiars de 1r grau depenents), excedència per raó de violència de gènere, excedència per raó de violència terrorista i excedència temporal per investigació. Aquest reconeixement caldrà demanar-lo a la universitat. En aquest sentit, han informat que estan estudiant la possibilitat d’establir altres mesures, com ara que per al sexenni només calguera presentar 4 aportacions en el cas de trobar-se en alguna de les situacions anteriors. Però, en qualsevol cas, encara estan pendent d’estudi les possibles modificacions.

D’altra banda, s’hi ha informat que en els casos d’actuacions que anomenen com a “estratègies de fugida”, quan són detectats s’envia la sol·licitud de sexenni a la Comissió adequada, d’acord amb l’àrea de coneixement de la persona sol·licitant i el contingut de les aportacions.

Pel que fa al procediment, cal tenir en compte que només es pot accedir a l’aplicació per sol·licitar el sexenni d’investigació amb la firma digital, el DNI o certificat electrònic i la clau PIN. A més, cal donar-se d’alta la primera vegada que s’hi accedeix. També s’hi ha insistit que es guarde la sessió cada 10 minuts, i no cada 20 com indica la plataforma. S’hi aconsella descarregar l’esborrany de sol·licitud en PDF i revisar-la bé abans de signar-la. Finalment, quan s’envia n’obtenim un justificant. Cal tenir en compte que si s’envien diverses sol·licituds, la CNEAI només té en compte l’última rebuda.

Per acabar, us recordem que el termini per sol·licitar el sexenni d’investigació finalitza el 31 de gener i que en aquest enllaç trobareu tota la informació de la convocatòria i també l’accés a l’aplicació.

Esperem que aquesta informació us resulte d’utilitat.