Des de l’STEPV ens unim a la celebració d’aquest dia per a lluitar perquè les dones assolim el protagonisme que mereixem en el món de la ciència

El Dia Internacional de la Dona i la Xiqueta a la Ciència, que se celebra cada any l’11 de febrer, va ser aprovat per l’Assemblea General de les Nacions Unides el 2015. Es va fixar amb l’objectiu de despertar consciències i visibilitzar les aportacions de les dones a la ciència al llarg de la història. Des d’STEPV-Iv ens unim a la celebració del Dia Internacional de la Dona i la Xiqueta en la Ciència perquè considerem que la dona ha estat i és clau en el coneixement de la ciència i estem convençudes que en el camp de la investigació és necessària. Sobretot si tenim en compte els moments tan difícils que estem patint per culpa de la pandèmia mundial. Per tant, tots els esforços són pocs perquè la dona pose tot el seu coneixement en una situació tan insostenible.

L’enunciació d’aquest Dia Internacional ens recorda la desigualtat existent entre els homes i les dones en el món de la ciència. És per això, que cal incentivar l’accés i la participació plena i de forma igualitària a la ciència a les dones i les xiquetes, així com aconseguir la igualtat de gènere i el seu empoderament. I és que són pocs els esforços que els governs realitzen per invertir en ciència i menys encara perquè les dones hi participen. Això ha contribuït de manera significativa a l’escàs interés que la societat ha mostrat per incentivar que les xiquetes i adolescents s’acosten als estudis científics, víctimes de molts anys de la visió patriarcal i androcèntrica que considerava, i encara considera en molts casos, que aquests estudis no estaven ben considerats per a la dona. És així que la bretxa de gènere en la ciència, tecnologia i les matemàtiques estan patents a les universitats de tot el món.

Segons dades de la Unesco i difoses per IMF Business Schoolen 2019, només el 28% de les investigadores en el món són dones, tot i que el percentatge de dones amb estudis universitaris és més gran que el dels homes. Aquest percentatge és molt reduït en les carreres de Ciències, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques i podem vincular-lo, sense cap mena de dubte, als estereotips preconcebuts i imposats per la cultura patriarcal heretada. En efecte, aquesta tradició ha exercit una gran influència a l’hora que les adolescents triaren branques humanístiques, principalment, per dedicar-s’hi en el món laboral. A més, hi afegim la falta de referents en l’àmbit educatiu i social i, per tant, en la construcció de la seua personalitat. Els referents femenins de dones dedicades a la ciència, per tant,  juguen un paper molt important perquè actuen de canalització de valors. És per això que les entitats educatives i, en concret els centres educatius, hem d’estimular i facilitar per igual els xiquets i xiquetes en la tria de les seues futures professions per posar fi a les barreres i limitacions que actualment es troben les dones.

Només cal fer una ullada a les dades i xifres del Sistema Universitari Espanyol per constatar que el nombre d’alumnes matriculat en les diverses especialitats durant el curs 2018/19 és menor en dones. Al País Valencià, per exemple, tenim les dades següents: en Enginyeria, el percentatge de dones matriculades és del 27,73%; en Informàtica, el 14,1%; en Ciències Física i Química, ho són el 46,34% i en Matemàtiques, el 37,86%. Aquestes dades recents mostren que la matriculació en branques científiques és menor en dones que en homes. D’altra banda, les dades del CSIC mostren un esperançador creixement en la xifra d’investigadores a l’Estat espanyol, ja que ha augmentat fins al 40%, superior a països com França, que tenen el 27% o com Alemanya, amb un 28%. No obstant això, si es compara aquesta xifra amb el nombre de catedràtiques d’universitat i professores d’investigació, no arriba al 25%.

STEPV-Dones aposta per la igualtat i no-discriminació de les joves al costat del seus companys a les aules. És per això que no cessarem en la lluita per eradicar aquesta discriminació i farem costat sempre a tots els projectes, treballs i seminaris que fomenten la visibilització de la dona i que oferisca eines per dur-les a les aules valencianes. Projectes com El Pati de la Ciència de la UA, coordinat per Isabel Abril, són necessaris per a divulgar la ciència a joves en un ambient educatiu, informal, atractiu i lúdic amb tallers on l’alumnat fa els experiments amb la finalitat de desenvolupar una actitud positiva, sobretot de la xiqueta a la ciència. Igualment encoratgem tot el professorat per dur a terme iniciatives com aquesta i felicitem les companyes i companyes que cada any omplen els centres educatius d’iniciatives violetes. STEPV-Dones aportarà, com sempre, el seu granet d’arena amb la publicació dels calendaris Temps de Dones. Dones en el Temps i amb el Projecte Coeducart que pretén també compartir treballs i experiències i col·laborar estretament amb les Universitats perquè les futures generacions de docents tinguen més interioritzada la justícia per la igualtat.