L’OPO 2019 reuneix un total de 85 places que es convocaran per al torn lliure, i 34 places per a la promoció interna. L’administració i els sindicats STEPV i UGT acorden l’Oferta Pública d’Ocupació 2019 en la mesa negociadora del dia 17 de juliol. L’acord arreplega reivindicacions que fa temps STEPV defensa.

Us deixem un resúm de l’oferta.

TORN LLIURE: 85

ESTAB. REPOSICIÓN PUESTO UNIDAD ADM
1 TÉCNICO DE GESTION SUPERIOR GERENCIA AG
2 TÉCNICO DE GESTION SUPERIOR RRHH AG
1 TÉCNICO SUPERIOR SERV. MANTEN. AE
1 TÉCNICO SUPERIOR SERV. INFRAEST. AE
1 TÉCNICO SUPERIOR ÁREA COMUNICACIÓN AE
2 TÉCNICO SUPERIOR CFP AE
1 TÉCNICO SUPERIOR CULTURA AE
1 TÉCNICO SUPERIOR SERV. PREVENCIÓN AE
1 TÉCNICO SUPERIOR DEP. DIBUJO AE
1 TÉCNICO SUPERIOR BBAA AE
1 LETRADO ABOGACÍA AG
1 TÉCNICO SUPERIOR O. ACCIÓN INTERNACIONAL AE
1 TÉCNICO MEDIO CULTURA AE
1 ANALISTA PROG. APLICACIONES GESTÓN ECONÓMICA AE
1 ANALISTA PROG. ASIC AE
1 ANALISTA PROG. GANDÍA AE
1 ESP. TÉC. LAB. PROD. VEGETAL AE
1 OFICIAL DEPORTES SERV. DEPORTES AE
3 ESP. TÉC. MANT MANTENIMIENTO AE
36 21 ADMINISTRATIVOS AG
2 AUX. SERVICIOS AG
1 AYUDANTE BIBLIOTECA AE
48 35

PROMOCIÓ INTERNA: 34

PUESTO UNIDAD ACUMULA A TURNO LIBRE ADM
1 TÉCNICO DE GESTION SUPERIOR RRHH No AG
1 TÉCNICO DE GESTION SUPERIOR GESTIÓN ECONÓMICA No AG
1 TÉCNICO SUPERIOR SERV. TRANSPAR. No AE
1 TÉCNICO SUPERIOR SERV. CONTRATACIÓN No AE
1 TÉCNICO SUPERIOR CFP No AE
1 LETRADO ABOGACÍA No AG
1 ASSESOR LING. SERV.  PROM. I NOR. No AE
1 TÉCNICO GESTIÓN AC. ALCOI No AG
1 GANDÍA No AG
1 TÉCNICO MEDIO SERV. DEPORTES No AE
20 ADMINISTRATIVOS AG
 3 AYUDANTE SERVICIOS No AG
1 AYUDANTE BIBLIOTECA AE
21