28 d’abril, Dia Mundial de la Seguretat i Salut en el Treball

Des d’Intersindical Valenciana reivindiquem el reconeixement de les malalties professionals, la reducció de la jornada laboral, el compliment de la vigilància de la salut, la incorporació de la perspectiva de gènere en la prevenció, l’abordatge dels riscos derivats de noves formes d’organització en el treball, l’aprofundiment en la prevenció dels riscos psicosocials i la posada [...]

2024-03-05T13:15:21+00:00

Pèrdues retributives en les baixes laborals

Des d'STEPV hem enviat escrit al president de la mesa general perquè incloga un punt en l'ordre del dia de la propera mesa, sobre la modificació de l'Acord de Consell de Govern del 4 d'octubre de 2018 sobre pagament del 100% de la prestació econòmica en la situació d'incapacitat temporal al personal de la UPV. Hem [...]

2024-03-05T14:15:48+00:00

Ordre del dia del Consell de Govern de 27.04.2023

Ordre del dia del Consell de Govern de 27.04.2023 Lectura i aprovació, si és procedent, de l'acta de la sessió anterior. Ratificació, si és procedent, dels acords de la Comissió Permanent Aprovació, si és procendent, de la proposta d'inici del procediment d'elaboració dels Estatuts de la Universitat Politècnica de València Aprovació, si és procedent, de [...]

2023-04-20T16:21:06+00:00

La Fundació SERVIPOLI, polèmica i precària

Fa uns dies, la Fundació SERVIPOLI va anunciar la suspensió d'activitat dels seus treballadors i treballadores des del dia 7 fins al 17 d'aquest mes, una mesura que va sorprendre els estudiants de la UPV i que es va anunciar sense cap preavís. Aquesta mesura significa una pèrdua d’un terç de l'escassa remuneració que ja [...]

2024-03-05T14:20:40+00:00