Castellà

Eleccions sindicals UPV

El 4 de desembre TU decideixes qui vols que represente els teus interesos com a treballador i treballadora front els abusos de l’administració. VOTA STEPV-Iv!

PROGRAMA ELECTORAL
Els nostres candidats i candidates

Objectiu 1: Racionalització del treball

Diuen que el sentit comú és el menys comú dels sentits. Quant de treball estalviaríem si les normes, instruccions, etc. es feren amb trellat?

Apostem per simplificar i racionalitzar el nostre treball

 • Revisió de la normativa interna.
 • Aplicació de la llei de contractes amb sentit comú.
 • Objectius adequats a la capacitat i els recursos de la UPV.
Propostes de Racionalització

Objectiu 2: Accés i promoció transparents

En els processos d’accés i de promoció del personal, la transparència és garantia

 • Acreditació amb criteris estables i que reconeguen el treball multidisciplinar
 • Renovació dels contractes del professorat associat
 • Barems de concursos i d’accés que valoren l’antiguitat i reduïsquen l’arbitrarietat
 • Temaris d’oposicions i promocions ajustats al nivell
 • Itineraris professionals per al personal investigador

Propostes accés i transparència

Objectiu 3: Plantilles justes i adequades

Les plantilles han de ser suficients per a la tasca a desenvolupar

 • També han de ser justes: Derogar l’actual NOA pensada per al PDI gestor.
 • Eliminar les discriminacions al personal interí, i la injustícia en la catalogació de llocs de treball de PAS amb complements o grups inferiors a altres que fan la mateixa tasca.
 • Reconeixement del tots els complements retributius que cobra la resta del personal per al personal investigador.
Plantilles JUSTES i adequades

Objectiu 4: Salut laboral

Salud laboral: Previndre abans de curar

Mobbing i Assetjament

 • Pla d’acció per acabar i previndre el burnout (síndrome del cremat) a la Universitat.
 • Una UPV segura amb l’adient manteniment dels plans d’emergència i evacuació.
 • El servei de prevenció ha de tenir una dotació suficient de personal.
 • Eradicació del assetjament laboral i mesures que eviten els conflictes interpersonals.
 • Formació en matèria preventiva adequada i espais adequats
 • Compliment de la normativa sobre el temps màxim setmanal d’impartició de la docència.
 • Creació d’un protocol específic per al personal investigador.

“L’assetjament laboral ha afectat un 10 per 100 de treballadors i treballadores, el que genera una despesa de prop de 90 milions d’euros per baixes mèdiques, ja siga per incapacitat temporal o permanent”
L'observatori de l'Agència Europea per a la Seguretat i el Treball de la Comissió Europea
Propostes SALUD LABORAL

Objectiu 5: Igualtat

Igualtat entre dones i homes

Volem una universitat lliure de masclisme que siga pionera en polítiques d’igualtat.

 • Garantir l’accés de les dones a llocs de responsabilitat.
 • Equiparació dels permisos de maternitat i paternitat.
 • Revertir la segregació horitzontal.
 • Fomentar la concienciació i normalitzar l’ús de llenguatge no sexista.
IGUALTAT entre homes i dones

Igualtat entre campus

Tot el personal de la Universitat Politècnica de València ha de gaudir del mateixos drets i tenir les mateixes obligacions, independentment del campus on treballe. Tots els campus són iguals, però tots tenen les seues particularitats.

 • Reconeixement com dedicació docent del temps emprat en el desplaçament entre campus.
 • Traslladar part de l’oferta formativa del personal als campus de Gandia i Alcoi
 • Una normativa de borses de PAS que done l’oportunitat de triar si vols treballar en altres campus.
IGUALTAT entre campus

Igualtat lingüística

Garantir i promoure l’ús del valencià en tots els àmbits i registres perquè estiga present com a llengua de ple dret.

 • Foment del valencià com a llengua científica, totalment vàlida per a la redacció d’articles.
 • Volem que la llengua valenciana siga l’expressió habitual de les activitats administratives i de relació de tots els centres, a nivell intern com extern.
IGUALTAT LINGÜÍSTICA
“Anem al psicòleg quant hauríem d’afiliar-nos a un sindicat”
Vota STEPV-Intersindical valenciana!