Vicent Julià2022-02-07T19:40:59+00:00
Vicent Julià
Vicent JuliàRepresentant del PAS en el Consell de Govern i en el Consell Socialde la UPV

Ordre del dia del Consell Social de 22.12.2022

Ordre del dia del Consell Social de 22.12.2022

 1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior (03.10.2022).
 2. Aprovació, si escau, del Pressupost de la Universitat Politècnica de València per a l’exercici 2023.
 3. Aprovació, si escau, dels Pressupostos de les entitats dependents de la UPV per a l’exercici 2023:
  1. CEDAT,
  2. CEDAT AG,
  3. Fundació SERVIPOLI,
  4. Fundació CPI,
  5. Fundació AGROMUSEO DE VERA.
 4. Aprovació, si escau, de la proposta de l’Oferta d’Ocupació Pública del Personal d’Administració i Serveis […]

Ordre del dia del Consell de Govern de 22.12.2022

Ordre del dia del Consell de Govern de 22.12.2022

 1. Lectura i aprovació, si és procedent, de l’acta de la sessió anterior
 2. Ratificació, si és procedent, dels acords de la Comissió Permanent
  1. Aprovació, si és procedent, de la proposta de modificació de l’acord de constitució i àmbit d’actuació de les Comissions de Caràcter General de la Universitat Politècnica de València
  2. Aprovació si és procedent, de la proposta d’adequació de les Comissions de Caràcter General de la […]

Ordre del dia del Consell de Govern de 10.11.2022

Ordre del dia del Consell de Govern de 10.11.2022

 1. Lectura i aprovació, si és procedent, de l’acta de la sessió anterior
 2. Ratificació, si és procedent, dels acords de la Comissió Permanent
  1. Aprovació, si és procedent, de la proposta de la Política i Objectius de Qualitat de la Universitat Politècnica de València
  2. Aprovació, si és procedent, de la proposta de modificació de la Política de Seguretat de la Informació de la Universitat Politècnica de València
  3. Aprovació, […]

Ordre del dia del Consell Social de 3.10.2022

Ordre del dia del Consell Social de 3.10.2022

1.- Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior

2.- Aprovació, si escau, de l’informe de necessitat i viabilitat a la GVA sobre la proposta del títol de Màster Universitari en Professor/a d’Educació Secundària.

3.- Aprovació, si escau, de la proposta de retribucions addicionals del professorat universitari pel sistema de la Generalitat Valenciana.

4.- Aprovació, si escau, de la proposta de retribucions addicionals del professorat universitari pel sistema propi de […]