Vicent Julià2024-05-09T12:32:21+00:00
Vicent Julià
Vicent JuliàRepresentant del PAS en el Consell de Govern i en el Consell Social de la UPV

El Consell de Govern i el Consell Social aproven les retribucions addicionals del PDI

En les sessions del dia 9 de novembre, tant el Consell de Govern com el Consell Social han aprovat les noves retribucions addicionals que venen a substituir a les que han anat pagant-se fins a aquest any 2023, i que no tenien garantida la seua continuïtat a partir de l’any 2024.

Aquestes retribucions, substancialment iguals a les que anàvem gaudint, es regulen a partir dels articles 76.4 i 87.4 de la LOSU, i amb elles es pretén evitar la necessitat d’una autorització expressa de la […]

Ordre del dia del Consell de Govern de 9.11.2023

Ordre del dia del Consell de Govern de 9.11.2023

 1. Lectura i aprovació, si és procedent, de l’acta de la sessió anterior
 2. Acords de la Comissió Permanent.
  1. Aprovació si és procedent, de la proposta d’adequació de les Comissions del Consell de Govern de la Universitat Politècnica de València
  2. Aprovació si és procedent, de la proposta d’adequació de Comissions de Caràcter General de la Universitat Politècnica de València
  3. Aprovació, si és procedent, de la proposta de l’elecció […]

Ordre del dia del Consell de Govern de 28.09.2023

Ordre del dia del Consell de Govern de 28.09.2023

 1. Lectura i aprovació, si és procedent, de l’acta anterior
 2. Ratificació, si és procedent, dels acords de la Comissió Permanent.
  1. Aprovació si és procedent, de la proposta d’adequació de Comissions del Consell de Govern
  2. Aprovació, si és procedent, de la proposta d’adequació de Comissions de Caràcter General
  3. Aprovació, si és procedent, de la proposta de convocatòria i calendari d’eleccions al Consell i a la Direcció de l’Institut […]

Ordre del dia del Consell de Govern de 20.07.2023

Ordre del dia del Consell de Govern de 20.07.2023

 1. Lectura i aprovació, si és procedent, de les actes de les sessions anteriors
 2. Ratificació, si és procedent, dels acords de la Comissió Permanent.
  1. Aprovació, si és procedent, de la proposta de modificació de l’acord de constitució i àmbit d’actuació de les Comissions de Caràcter General de la Universitat Politècnica de València
  2. Aprovació si és procedent, de la proposta d’adequació de Comissions de Caràcter General de la […]