Catorze anys i un mes després

Hui, 1 de desembre prenen possessió de la seua plaça el “nou” personal administratiu funcionari de carrera que ha superat processos de selecció de torn lliure, la qual cosa no seria novetat si no fera catorze anys i un mes des de l’última vegada que això va passar a aquesta universitat. Fa catorze anys i [...]