Ordre del dia del Consell de Govern d’1.06.2023

Ordre del dia del Consell de Govern d'1.06.2023 Lectura i aprovació, si és procedent, de l'acta de la sessió anterior. Ratificació, si és procedent, dels acords de la Comissió Permanent. Aprovació, si és procedent, de la proposta de modificació de l'acord de constitució i àmbit d'actuació de les Comissions de Caràcter General de la Universitat [...]