Sobre les classes a la UPV

La consellera d'Universitats torna a oblidar-se que la llei de prevenció de riscos laborals reconeix el dret de participació i de consulta a les treballadores i els treballadors, i ignora de nou el personal delegat de prevenció de les universitats per a establir mesures que afecten la seua seguretat. En la reunió del dia 6 de setembre, [...]

2021-09-08T15:08:59+00:00

Canvi calendari laboral Alcoi

Des de STEPV hem sol·licitat la convocatòria de la mesa de PAS i PI per a negociar el canvi en el calendari laboral dels dos festius locals d'Alcoi i el dia festiu UPV Alcoi, així com el gaudi de la reducció de 6 hores i 30 minuts per festes locals, tal com recull el calendari [...]

2021-09-08T13:31:09+00:00