Aclariment increment salarial del 0,5% del PIB

Qüestió: Pujada retributiva complementària del 0,5% vinculada al PIB de l'any 2023 que es farà efectiva amb caràcter retroactiu l'any 2024. Dubte plantejat en l'última sessió del Consell de Govern: En què any haurà de declarar-se l'import corresponent? Resposta: Realitzada la consulta a la Secretaria General, ens informen que seguint el criteri expressat per l'Agència [...]