120 hores ≠ P4 no és ni paregut

L’article 79 de la LOSU estableix que “El profesorado asociado podrá desarrollar tareas docentes hasta un máximo de 120 horas lectivas por curso académico”, i les Universitats públiques s’han afanyat a assegurar que, aleshores, només podran fer contractes de P4 (4 hores de classe setmanal + 4 més de tutories). Però la veritat és que per [...]