Ordre del dia del Consell de Govern de 02.02.2023

 1. Lectura i aprovació, si és procedent, de l’acta de la sessió anterior.
 2. Ratificació, si és procedent, dels acords de la Comissió Permanent.
  1. Aprovació, si és procedent, de la proposta de la Norma de Convivència Universitària i de Règim Disciplinari de la Universitat Politècnica de València.
  2. Aprovació, si és procedent, de la proposta d’adequació de les Comissions del Consell de Govern de la Universitat Politècnica de València.
  3. Aprovació, si és procedent, de la proposta de modificació de l’acord de constitució i àmbit d’actuació de les Comissions de Caràcter General de la Universitat Politècnica de València.
  4. Aprovació, si és procedent, de la proposta d’adequació de les Comissions de Caràcter General de la Universitat Politècnica de València.
  5. Aprovació, si és procedent, de la proposta d’actualització de membres del Consell de Govern en el Consell Social de la Universitat Politècnica de València.
  6. Aprovació, si és procedent, de la proposta de representant dels estudiants en el Consell Valencià d’Universitats i Formació Superior.
  7. Aprovació, si és procedent, de la proposta del Conveni d’adscripció de la residència universitària denominada “Col·legi Major Galileu Galilei” a la Universitat Politècnica de València.
  8. Aprovació, si és procedent, de la proposta de nomenament com a Dra. Honoris causa de Dª Mariana Mazzucato.
  9. Aprovació, si és procedent, de la proposta d’adhesió de la Universitat Politècnica de València a l’Associació La Promotora d’Empreses de Triple Impacte.
  10. Aprovació, si és procedent, de la proposta d’adhesió de la Universitat Politècnica de València a la Fundació Canyada Blanch.
  11. Aprovació, si és procedent, de la participació de la Universitat Politècnica de València en la Fundació per a la Recomposició de la Ciutat Informal (ReCI).
  12. Aprovació, si és procedent, de la proposta de l’adhesió de la Universitat Politècnica de València a l’Associació Club de trobada Manuel Broseta.
  13. Aprovació, si és procedent, de la proposta de rescissió de la Universitat Politècnica de València com a soci de l’associació civil sense ànim de lucre, Centro Universitario Vinculación con el Entorno (VEN).
 3. Ratificació, si és procedent, dels acords de la Comissió Acadèmica
  1. Aprovació, si és procedent, de la proposta de modificació del pla d’estudis del Màster Universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports.
  2. Aprovació, si és procedent, de la proposta de modificació substancial de la memòria del Màster Universitari en Gestió de la Seguretat i Qualitat Alimentària per augment de places.
  3. Aprovació, si és procedent, de la proposta de canvi de perfil d’accés al Màster Universitari en Enginyeria i Tecnologia de Sistemes de Software.
  4. Aprovació, si és procedent, de la proposta de límits d’admissió en estudis de grau i màster universitari per al curs 2023/24
  5. Aprovació, si és procedent, de la proposta del Calendari Acadèmic Universitari per al curs 2023/24
  6. Aprovació, si és procedent, de la proposta de sol·licitud d’informe de necessitat i viabilitat del Màster Universitari en Enginyeria de Computació i Matemàtica industrial.
  7. Aprovació, si és procedent, de la proposta de sol·licitud d’informe de necessitat i viabilitat del Grau en Enginyeria Tèxtil.
  8. Aprovació, si és procedent, de la proposta de sol·licitud d’informe de necessitat i viabilitat del Màster Universitari en Sistemes d’Aeronaus no Tripulades i Tecnologies Associades
  9. Aprovació, si és procedent, de la proposta de sol·licitud d’informe de necessitat i viabilitat del Màster Universitari en Rehabilitació i Sostenibilitat en Edificació.
  10. Aprovació, si és procedent, de la proposta de memòria del títol de doble Grau Ciència de Dades i Enginyeria d’Organització Industrial en la ETSII i ESTINF.
 4. Ratificació, si és procedent, dels acords de la Comissió d’I+D+i
  1. Aprovació, si és procedent, de la proposta de reconeixement de l’empresa PHISYO MRI SL com spin-off de la Universitat Politècnica de València.
  2. Aprovació, si és procedent, de la proposta de reconeixement de l’empresa Sensing Tools com spin-off de la Universitat Politècnica de València.
  3. Aprovació, si és procedent, de la proposta d’adhesió de la Universitat Politècnica de València com a membre acadèmic a la Federació Internacional de Geòmetres / International Federation of Surveyors (FIG).
  4. Aprovació, si és procedent, de la proposta de modificació de les condicions de participació de la Universitat Politècnica de València en l’Associació European Nanoporous Materials Institute of Excellence (ENMIX).
  5. Aprovació, si és procedent, de la sol·licitud per a la consideració com a “Premis rellevants d’investigació” a l’efecte del seu reconeixement en el VAIP, del premi concedit a l’investigador Sr. Avelino Corma Canós.
 5. Ratificació, si és procedent, dels acords de la Comissió Econòmica i de Recursos Humans
  1. Aprovació, si és procedent, de la proposta de modificació de la Relació de Llocs de treball de Personal Docent i Investigador
  2. Aprovació, si és procedent, de la proposta de compra de participacions en la Spin-Off de la Universitat Politècnica de València Sensing Tools.
  3. Aprovació, si és procedent, de la proposta de creació de la Comissió de Desenvolupament Estratègic
 6. Informe del Rector
 7. Torn obert de paraules