Aquest dijous 1 de juliol s’ha reunit la primera mesa de negociació del PDI d’aquesta legislatura. A l’igual de les negociacions del Pla Concilia, destaquem l’ambient i la dinàmica de treball, molt diferent dels últims 16 anys, s’ha aportat informació més completa i més temps per estudiar-la. Hi ha hagut voluntat d’escoltar i d’arribar a acords.

Remarquem que, per a aquest curs, s’exceptua els resultats de les enquestes com un motiu de no renovació del professorat Associat.

El VPOA ha reiterat el compromís del rector en campanya electoral de revisar el procediment de renovació del professorat Associat, cosa que STEPV reivindicava.

STEPV va ser l’únic sindicat que es va oposar a aquest procediment, perquè clarament no era el que l’assemblea de professorat Associat va aprovar, possiblement per un “malentés” amb l’anterior responsable de l’àrea.

Modificació de l’RLT

S’ha aprovat una modificació de l’RLT, amb l’abstenció de STEPV.

La proposta millora molt la contractació del professorat Associat i alleugera la saturació als departaments perquè considera les jubilacions reals i altres circumstàncies que l’anterior equip preferia ignorar. El però són les 4 noves places del (NO) pla de captació de talent, un pla caracteritzat per l’opacitat i per la manca de mecanismes per avaluar el resultat.

Per això, STEPV no ha votat a favor.

Renovació del professorat Associat

La nova instrucció per renovar el professorat aquest curs, en aplicació del Reial Decret 11/2021, eximeix de la necessitat d’estar treballant fora de l’àmbit acadèmic en el moment de la renovació, i per tant no serà necessari presentar la documentació acreditativa.

La documentació es presentarà en el departament corresponent.

Els sexennis reconeguts després d’haver assignat el POD

En el torn obert de paraula s’ha tractat el reconeixement dels sexennis amb efectes de l’1 de gener, però que no implicarà una reducció de crèdits fins a dos cursos després. STEPV ja va informar que la llei permet aplicar la reducció, a efectes de POD, de manera immediata.

El VPOA té intenció de resoldre aquest assumpte, però de moment la gran saturació mitjana de la universitat és un problema.

Publicació dels crèdits reconeguts per gestió

STEPV ha demanat al VPOA que publique la relació de càrrecs i la reducció de crèdits derivats de la gestió del rectorat (vicerectorats, direccions d’àrea i altres càrrecs). Confiem que siga ben aviat, per una administració més transparent.