Ordre del dia del Consell de Govern de 09.03.2023

Ordre del dia del Consell de Govern de 09.03.2023 Lectura i aprovació, si és procedent, de l'acta de la sessió anterior. Ratificació, si és procedent, dels acords de la Comissió Permanent. Aprovació, si és procedent, de la sol·licitud d'adhesió de la Universitat Politècnica de València a la proposta de reconeixement "La Festa o Misteri d'Elx" [...]