Ordre del dia del Consell de Govern de 14-10-2021

Lectura i aprovació, si és procedent, de l'acta de la sessió anterior. Ratificació, si és procedent, dels acords de la Comissió Permanent Aprovació, si és procedent, del III Pla d'Igualtat UPV (2021-2024). Aprovació, si és procedent, de la proposta de renúncia de la participació de la Universitat Politècnica de València en el Patronat de la [...]