Instrucció per a gaudir de les noves reduccions de jornada

El personal de la UPV que té dret a una reducció de jornada d’acord amb la modificació del Pla Concilia aprovada pel Consell de Govern el 22 de juliol continua sense poder gaudir d’ella. Primer va ser la falta de voluntat política de l’anterior equip de Govern, que va retardar més de dos anys que tinguérem a la UPV els [...]